Kayıt Ücreti

Kayıt Ücreti

Üye Kayıt Ücreti

Kayıtlar İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicilinden Yapılmaktadır.2012 Yılı Scil Kayıt Ücreti: 435,30 TL2012 Yılı Seyyar Kayıt Ücreti: 320,30 TL