Kayıt Ücreti

Kayıt Ücreti

Üye Kayıt Ücreti

Kayıtlar İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Sicilinden Yapılmaktadır.2018 Yılı Scil Kayıt Ücreti: 590 TL2012 Yılı Seyyar Kayıt Ücreti: 320,30 TL